Wie zijn we

Onze klasgroepen

Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat onze aanpak en organisatie vrij uniek is. Hierdoor staat elke leerkracht dicht bij elke leerling. Onze leerlingen worden gedragen door een heel team. Een warme sfeer met aandacht voor kwaliteit en welbevinden typeert ons. 

Bij onze kleuters maken we twee groepen.

DE JONGSTE KLEUTERS

Hier maken de kleuters voor het eerst kennis met het schoolleven. Een hele wereld gaat voor hen open. Zelfredzaamheid, basisvertrouwen, bewegen, spelen, ontdekken staan hier centraal. Beetje bij beetje ontdekt de kleuter de wereld. Klaspop Jules en de lieve juffen nemen hen hier in alle veiligheid mee. Zindelijkheid is geen vereiste om in de klas te starten, maar we vragen wel aan de ouders om hier thuis mee aan de slag te gaan. Vragen hierover kunnen aan ons of het CLB gesteld worden. We vinden het belangrijk om een brug met thuis te slaan en maken het contact met de ouder toegankelijk.

DE OUDSTE KLEUTERS

De kleuter wordt groter, zelfstandiger en staat meer en meer open tot leren. De klasjuffen staan de helft van de week samen in de klas. Samen weet je meer, daag je elkaar uit en ben je vanzelf aan het differentiëren. Klaspoppen Kikker en Varkentje dagen de kleuter uit om te werken met een keuzebord en moet-opdrachten. We inspireerden ons op de boeken van Max Velthuijs voor het klasthema. In de hoeken wordt variatie en uitdaging aangeboden, steeds vanuit de leefwereld van het kind. Executieve functies zoals emotieregulatie en taakinitiatie worden hier geoefend. De oudste kleuters worden voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar. Natuurlijk verloopt het leren steeds op een speelse en creatieve manier en is er nog veel tijd voor alle vormen van spelen. 

 

In de lagere school hebben we zes leerjaren. Hier werken we gevarieerd, maar met een duidelijke structuur en dagindeling. 

EERSTE LEERJAAR 

We bouwen verder op de basis die in de kleuterklas is gelegd. De leerling kan immers al heel veel. Klaspop Hup en de klasjuf nemen de kinderen mee in de wondere wereld van lezen, schrijven, rekenen. In het eerste leerjaar leren de kinderen heel wat. Hier voel je de energie en de goesting voor het leren. 
Ons eerste leerjaar zit elke voormiddag bij hun klasleerkracht. Op deze momenten wordt intensief geleerd en geoefend. In de namiddag komt de vrienden van het tweede leerjaar erbij. Met één of soms twee leerkrachten ontdekken ze dan de wereld om zich heen: wo, sport, muzische. 
De leerling krijgt voor het eerst huiswerk. Dit bestaat uit het inoefenen één van de vaardigheden: lezen, schrijven, rekenen.
In dit veilige nest is nog veel aandacht voor spelen, sociale vaardigheden, rust en beweging. 

TWEEDE LEERJAAR 

Meer en meer evolueren de leerlingen naar sociale wezens die in interactie gaan met elkaar.
De leerkracht, tevens boekenjuf, trakteert de kinderen op de wondere wereld van boeken. Verhalen, weetboeken, kijkboeken, strips, voor elk wat wils in die rijke boekenkast in de klas. Boeken maken ons empathischer. Je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander is een belangrijke basis om sociale contacten aan te gaan. De juf leest vaak voor en promoot actuele jeugdboeken. Hier worden heel wat leeskilometers afgelegd. Dit jaar worden de maaltafels ook aangebracht. Deze zijn zeer belangrijk om in het derde aan de slag te gaan met breuken en cijferen.
Daar we een katholieke school zijn krijgt men vanuit de pastorale zone de mogelijkheid om de eerste communie te doen. Dit is echter geen verplichting, deze keuze laten we over aan de ouders. 

DERDE EN VIERDE LEERJAAR

In deze combinatieklas zitten de leerlingen van de twee jaarklassen soms samen, soms apart. Dat maakt dat zij één klasgroep vormen en op deze manier getraind worden in hun sociale vaardigheden. Het stappenplan geweldloze communicatie wordt hier ingeoefend en helpt bij het omgaan met elkaar en het verwoorden van behoeften.
Voor de taallessen en sommige wiskundelessen zitten de twee klassen gescheiden. We proberen te werken in vaste dagdelen zodat het wisselen van klas natuurlijk verloopt. De leerlingen zitten drie lestijden in graadklaswerking. 
Hier leert de leerling de wereld rondom zich nog beter kennen door middel van de lessen wereldoriëntatie, taal, muzische. De eerste stappen naar het studeren worden gezet. De leerkrachten werken met het sporenbord, een visuele manier van differentiëren. Reflecteren op het eigen kunnen en leren wordt hier verdiept. Chromebooks en laptops worden geregeld als middel ingezet, de leerling krijgt een schoolmailadres en leert voor het eerst werken in Google Drive. 

VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR

Deze combinatieklas is het eindpunt van onze school. De leerling is ondertussen zelfstandiger, maar geniet ook nog van de klassikale momenten zoals muzische, kwartierlezen, godsdienst, Frans, leren leren, ... .
Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid: ze worden meter of peter van een kleuter en spelen een prominentere rol in de leerlingenraad. Het sporenbord wordt nog meer ingezet en meer en meer kunnen de leerlingen hun eigen spoor kiezen. Er wordt meer gereflecteerd over het eigen leren.
In de wo-lessen wordt vaak groepswerk aangeboden. In deze klas krijgen de leerlingen huiswerk in de vorm van een weektaak; men plant zelf de taken in en houdt zich aan de deadline. Elke leerling beschikt over een chromebook die functioneel wordt ingezet. We proberen hier een gezond evenwicht in te behouden. Voor de lessen Frans, meetkunde, spelling en taalbeschouwing zitten de twee klassen apart. In de lessen muzische en wo staan de twee leerkrachten in co-teach.
Je merkt het, hier leren de kinderen flexibel zijn en worden ze klaargestoomd voor hun volgende stap. Daarnaast bieden we nog vaak genoeg het gezellige en geborgen klasleven aan dat de basisschool typeert. 
 

Misschien is deze aanpak nieuw voor u. We krijgen positieve feedback en mooie resultaten van oud-leerlingen die nu in het secundair zitten. Ook de pedagogische begeleiding en inspectie waren vol lof over onze manier van differentiëren en aandacht voor zelfsturing. Heb je vragen over onze pedagogiek, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

 

Groeien doe je hier