Ons aanbod

Onze prioriteiten

We werken met het leerplan Zin in leren, zin in leven.

We sturen onze werking voortdurend bij. Zo bepalen we elk jaar onze prioriteiten. 

Momenteel zetten we in op: 

- executieve functies en zelfsturing;

- evalueren en rapporteren;

- leesplezier ( we zijn reeds jaren een Kwartiermakersschool );

- geweldloze communicatie. 

Op de volgende bladzijden en in onze infobrochure kan je er meer over lezen.