Ons aanbod

Wat mag je van ons verwachten

We zijn een basisschool voor kinderen van 2,5 jaar tot en met het zesde leerjaar. 

We willen bij elke leerling "Zin in leren! Zin in leven! realiseren, rekening houdend met de grote variatie

aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen. We vertrekken hiervoor vanuit levensechte en relevante leercontexten.

Leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon.   

We hebben de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. 

Ouders zijn hierin een belangrijke partner.   

Meer over onze zorgvisie leest u in ons schoolreglement, rubriek leerlingenbegeleiding

 

Onze kleine school wil zich met haar visie op zorg

ten volle inzetten voor haar leerlingen

zodat zij zouden ontplooien en uitgroeien

tot gelukkige mensen

die hun plaats vinden

in een steeds veranderende maatschappij.

Iedereen telt