Schoolreglement en infobrochure

Hier vindt u de link naar ons schoolreglement, een document met alle officiële informatie.

In de infobrochure kan u alle praktische info terugvinden: 

  • contactgegevens leerkrachten
  • leefregels
  • pedagogische accenten
  • raming van de kosten
  • kalender schoolvrije dagen