Schoolreglement en infobrochure

Hier vind je de link naar ons schoolreglement, een document met alle officiële informatie.
In de infobrochure kan je alle praktische info terugvinden: 

  • contactgegevens leerkrachten
  • leefregels
  • pedagogische accenten
  • raming van de kosten
  • kalender schoolvrije dagen