Opvoedingsproject Lippelo

Deze pagina wordt in de maand juni 2024 aangepast. 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. 

Onze inspiratie vinden we in het opvoedingsproject van Don Bosco. Don Bosco was een priester die in de stad Turijn een school startte, een thuis voor kansloze jongeren.

Een thuis bieden op onze school betekent kinderen een warm nest aanreiken, een plek om tot rust te komen, een plek om zichzelf te zijn. Onze school is uiteraard een leerplaats. Op school bieden we de mogelijkheid om vaardigheden, kennis en attitudes aan te leren. Er is ook ruimte om te spelen. De speelplaats en speeltuin is een onmiskenbare leerschool in omgaan met de ander. 

De hartelijke en redelijke omgang van Don Bosco bepaalt ons opvoedingsproject tot op vandaag. Opvoeden gebeurt terwijl kinderen en leerkrachten met alledaagse zaken bezig zijn zoals leren, spelen, ontdekken, ontmoeten. De leerkracht staat, net als Don Bosco, tussen de jongeren. Hij is aanspreekbaar en betrokken. Hij is oprecht in hen geïnteresseerd. Hij zet zich onvoorwaardelijk voor hen in en bouwt met hen een vertrouwensband op. 

Kinderen voelen zich veilig in een warme, voorspelbare en respectvolle leefomgeving, waar een duidelijke structuur en regelmaat heerst, waar men leert in dialoog. Vanuit zijn geloof koos Don Bosco voor de zwaksten, voor álle kinderen dus. Dit doen wij vandaag ook. 

Een school is als